[Энциклопедический Словарь ] | [Библиотека «Вехи»]

Свобода Франтишек Ксаверий

(Svoboda) — чешский поэт и беллетрист. Род. в 1860 г. Написал "P ísnĕ milostné" (1875—84), "Chladem a teplem" (1883), "Nálady z minulých let" (1890), "Noví vesnicané" (1895), "Kvĕty mých lu č in" (1896), "Pavel Liška"(1896), "K ž atvĕ dozralo" (1900), "Povídky" (1885), "Románové paprsky" (1894), "Pestré povídky" (1898), "P ř ibĕ hy a ohrazy" (1900), роман "Řeka" (1905) и др.

[Энциклопедический Словарь ] | [Библиотека «Вехи»]